Accessori / PIASTRE REFRATTARIE PER SALDARE


Piastre refrattarie per saldare - Ceramica dura o morbida
ARTICLE MATERIAL SIZE ( mm ) w x d x h
C.193 Cordierite Hard Ceramic 300 x 200 x 14
C.194 Vermiculite Soft  Ceramic  300 x 200 x 14
C.202 Cordierite Hard Ceramic 400 x 200 x 15
C.213 Fibrix Soft  Ceramic  300 x 200 x 12